Peti breidt uit met een proefruimte inclusief laboratorium


Peti breidt haar werkomgeving uit met de realisatie van een proefruimte die zich leent voor veelvuldige testmogelijkheden. Zo is het nu mogelijk om uit te testen hoe nieuwe producten zich gedragen tijdens het productieproces. Dit kan namelijk problemen en oponthoud voorkomen, aangezien Peti op deze manier met behulp van een schaalmodel kan inschatten hoe het productieproces verlopen zal worden.

Dit kan tijdwinst betekenen omdat op deze manier op grote schaal voorkomen kan worden dat er fouten op gaan treden binnen het productieproces. Dit schept voor zowel de klant als Peti meer zekerheid, want de klant heeft haar product op tijd en Peti is hierdoor in staat haar machines efficiënter te benutten. Een nauwe samenwerking kan daarnaast ook een beter resultaat te weeg brengen, doordat er een synergie werking optreedt. Het combineren van kennis en ideeën levert vaak namelijk een interessantere uitkomst op dan de individuele inbrengen los van elkaar doen. Laat ons dus weten wat uw ideeën zijn, dan maken we er samen een kwaliteitsproduct van.
Overzicht