Peti investeert in een nieuwe productielijn


Voor een van onze klanten heeft Peti geïnvesteerd in de aanschaf van een gehele en nieuwe productielijn. Met deze machines en materialen is Peti instaat om continue aan de vraag te kunnen voldoen van deze partij en is er een samenwerking op de lange termijn mogelijk. Dit partnerschap betekent ook voor Peti een stap voorwaarts in de vorm van een innovatiemogelijkheid waar wij als onderneming ook enorm van kunnen leren.

Innovatie betekent voor Peti daarom ook vooruitgang omdat we deze kennis en ervaring ook weer kunnen benutten tijdens huidige productieprocessen van andere producten of machines. Dit kan weer een efficiëntere werkwijze opleveren in zowel de roductie als de productsamenstelling. Dit betekent winst voor zowel klanten als Peti. Tevens wordt er tijdens een traject van innovatie ook gekeken naar de mogelijkheden om (milieu)bewuster en verantwoorder te kunnen produceren. Met oog op de toekomst is dit de juiste zet, want verduurzaming komt in iedere bedrijfstak voor. Zo wil ook Peti hier haar steentje aan bijdragen in de vorm van een investering in de goede richting.
Overzicht